متاورس چیست؟

متاورس چیست؟ اصطلاح متاورس برای توصیف مجموعه ای از دنیای واقعیت مجازی و واقعیت ترکیبی استفاده می شود که می توان از طریق مرورگر یا هدست های واقعیت مجازی به آن دسترسی پیدا کرد و به افراد در فواصل دور اجازه می دهد تا تعاملات و تجربیات قابل حس داشته باشند.

این مقاله برای شما مفید بود؟
پاسخ خود را دریافت نکردید؟
از همکاران ما سوال کنید
ثبت سوال
© 2022 دانشنامه سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست - همه حقوق محفوظ است