شرکت تِرد وب (Thirdweb) که توسعه دهنده قراردادهای هوشمند است، آسیب پذیری امنیتی را گزارش کرده که بر انواع قراردادهای هوشمند واقع در اکوسیستم وب 3 تأثیر می‌گذارند.

شرکت ترد وب در چهارم دسامبر، آسیب پذیری را گزارش کرد که در کتابخانه‌ای متن باز و پرکاربرد قرار دارد که می‌تواند بر قراردادهای هوشمند از پیش ساخته شده معینی اثر بگذارد.

با این حال بررسی‌های این شرکت نشان دادند که این آسیب پذیری در قراردادهای هوشمند هنوز مورد سوءاستفاده قرار نگرفته است و این فرصت وجود دارد که شرکت‌های وب 3 از هک احتمالی جلوگیری کنند.

ترد وب به همه توسعه دهندگان توصیه کرد که به کاربرانشان کمک نمایند تا تأییدیه قراردادهای آسیب دیده را با استفاده از revoke.cash لغو نمایند.

دسته بندی شده در:

در اینستاگرام بینوست جدید ترین مطالب را به صورت خلاصه و روزانه دریافت کنید