در سال 2022، کلاهبرداری‌های ناشی از هوش مصنوعی سالمندان آمریکایی را هدف قرار داد و به بیش از 1/1 میلیارد دلار ضرر مالی منجر شد.

این مسئله براساس گزارش منتشر شده کمیته سنا در مورد سالمندی است و موضوعی فراگیر را روشن می‌کند که نیازمند توجه فوری است.

این گزارش جامع جزئیات این کلاهبرداری‌ها، پیامدهای آن برای سالمندان قربانی و نیاز مبرم به اقدامات قانونی و نظارتی را موشکافی می‌کند.

به نظر سناتور باب کیسی، رئیس کمیته زنگ هشدار به صدا درآمده و دخالت فدرال نیاز است. وی بر این باور است که جهت حمایت از مصرف کنندگان از کلاهبرداری‌های ناشی از هوش مصنوعی، نیاز است فدرال اقداماتی در این باره انجام دهد.

براساس گفته‌های وی، شواهد کمبود مقررات در مورد ظرفیت‌های هوش مصنوعی را نشان داده و وی خواهن این است که قانونگذاران با قاوانین این شکاف را برطرف کنند.

سناتور الیزابت وارن نیز بیان می‌کند که به نظرش رقم 1/1 میلیارد دلار کمتراز حد واقعی برآورد شده و فراتر از این رقم است و بسیاری از قربانیان به خاطر شرم، ترس و دردسر ساکت مانده‌اند.

دسته بندی شده در:

در اینستاگرام بینوست جدید ترین مطالب را به صورت خلاصه و روزانه دریافت کنید