وضعیت بازار ارز دیجیتال ژوئن 2022 و عملکرد صندوق B100 در ماه ژوئن به شرح زیر است:

دسته بندی شده در:

برچسب شده در:

در اینستاگرام بینوست جدید ترین مطالب را به صورت خلاصه و روزانه دریافت کنید